Historia firmy


Ekowind Offshore Service Sp. z.o.o. jest spółką stowarzyszoną w 100% z EKOWIND Sebastian Byczkowski sp. z oo.


Ta ostatnia powstała w styczniu 2010 roku, kiedy to EKOWIND Sp. z.o.o. i EKO-BET Sp. z.o.o. Połączyli swoje siły, aby poszerzać swoje kompetencje w branży farm wiatrowych, montażu, obsłudze oraz konserwacji w celu pokrycia pełnego spektrum usług związanych z cyklem życia farm wiatrowych


Obie firmy łączy ponad 33 lata działalności i doświadczenia przedsiębiorczego - z tego 25 lat w sektorze budownictwa wodno-ściekowego i 10 lat w energetyce wiatrowej - wprowadzając nowe technologie i świadcząc usługi najwyższej jakości, spełniające najbardziej wymagające oczekiwania klientów, dla których priorytetem jest jakość usług.